Wij organiseren jouw

gehele

strategie

Verder dan alleen online, jouw business model in optima forma.

Elk bedrijf krijgt te maken met uitdagingen, en hoe jouw bedrijf omgaat met deze uitdagingen hangt af van de strategie. Voor welke doelgroep zijn wij aantrekkelijk? Houden we in onze bedrijfsvoering rekening met al onze stakeholders? Over welke KPI’s beschikken we? 

Bij deze uitdagingen is Stimulon de ideale lokale sparringpartner. Onze succesvolle combinatie? Ervaring door bij veel bedrijven over de vloer te komen plus een team dat kort ziet op nieuwe ontwikkelingen op gebied van strategie en bedrijfsvoering. 

De voordelen van jouw lokale sparringspartner

Mag ik jouw bedrijf uitdagen?

Binnen Stimulon is Mike hoofdverantwoordelijke als het aankomt op het vermarkten van bedrijven en het bepalen van de strategische lijn. ‘’Voor mij betekent een strategie consistentie. We leven in een dynamische wereld, en zonder een consistente strategie zul je in elke situatie anders handelen als bedrijf, wat onduidelijkheid creëert. Een strategie zorgt voor een duidelijke lijn die je met heel de organisatie moet uitdragen.’’ 

Naast de nodige ervaring in de praktijk ben ik momenteel bezig met mijn master Strategisch Management aan de Universiteit van Tilburg, mijn grote passie. Wil jij de ambities van jouw organisatie waarmaken? Laten we dan samen eens om tafel zitten om te sparren over de uitdagingen!

Waar gaan we
samen van start?

Kennismaking

Met een kop koffie gaan we een ochtend, middag of zelfs avond sparren over jouw bedrijf. Waar wil je naar toe en waar ondervind je hinder van. Dan gaan we inzoomen op het probleem zelf. Hierop kan Stimulon een eerste inschatting geven waar het onderzoek zich op gaat spitsen.

Mocht je nog geen mooi foto’s hebben van jouw bedrijf, kan Stimulon altijd met een fotograaf terugkomen om een prachtige reportage te schieten.

Bedrijfsonderzoek

Stimulon duikt volledig in jouw bedrijf. Aan de hand van waar het onderzoek zich op richt gaan wij analyseren waar de pijnpunten zich bevinden. Daarna koppelen we de resultaten terug voordat we beginnen aan het adviesplan.

Het adviesplan

Stimulon stelt een rapport op met de uitkomsten van het onderzoek en de aanpak van het probleem. Dit alles mondt uit in een stappenplan, wat jouw bedrijf samen met Stimulon zal doorlopen.

Meten is weten

Het adviesrapport gaat uit van de gedachte ‘’Missie, visie – doelstellingen – onderzoek – strategische keuzes’’. De strategische keuzes dienen ook gemonitord te worden om daadwerkelijk te kijken of het plan van aanpak werkt.